Gå till innehåll
Falu Ryttarsällskap
Falu Ryttarsällskap

Hej funktionärer, 21-22 oktober

Tack för att just du kommer och lägger din tid så att föreningen kan genomföra denna helg, utan dig ingen tävling. Tillsammas är vi starka – Falu Ryttarsällskap.
Stort Tack!!

Några saker att tänka på:
Banan: Fm passet samlas i ridhuset 08,30 och har en genomgång med banchef Isabella Bennstedt. Banbyggare lördag – Lars Alexandersson, Söndag – Sofia Alexandersson.
Vi har alltid den svarta funktionärsvästen på. Fikar gör vi i ev pauser vid ”runda bordet” annars får ni gå skift som ”Bella” styr upp. Toalettbesök görs självklart när det behövs. Säg bara till någon i gruppen om du lämnar din plats under pågående klass.
Eftermiddagspasset samlas i cafeterina vid runda bordet. Där allt-i-allo möter upp och avgör när det är läge för ”skiftbyte”.
Lunch äter ni före eller efter erat pass.
Vi bemannar även framhoppningen från denna grupp, vi roterar den uppgiften klassvis. Isabella avgör vem som står när.
Skisser och arbetsuppgifter delas ut av Isabella. Kom ihåg att vi hjälper till vi prisutelning också, med prispelare samt lyfter ner ev bommar. Efter ditt pass lämnar du in din väst i sekretariatet.

In/utsläpp:Har svart väst. Kommradio och aktuell startlista hämtas i sekreteriatet. I pauser hjälper du till med banbyggnad och prisutdelning. Bröd delas ut i vissa klasser efter avslutad ritt. Samt rosett i Clear Round.

Domartorn: Får sina uppgifter av Eva Österlund. Domare för helgen är Caroline Lowén.
Sekretariat:Får sina uppgifter av Liselotte Barck.

Sjukvårdare: Väska, väst och komradio finns i sekretariatet.

Cafeteria: Det är som valingt Karin Boberg som styr upp och ger er de uppgifter som behöver göras. Förkläde med klubbens logga finns.

Allt-i-allo: har kommunikation med tävlingsledaren om vad som bör prioriteras.
Tävlingsledare lördag – Sofia Alexandersson, söndag – Lars Alexandersson
I övrigt så gäller det att se till att det finns toalettpapper och att toaletter är fräscha. Att skottkärror töms, samla upp em gruppen(banan) innan de går in på banan. I övrigt ha en överblick vart hjälp kan behövas.

Parkering:Har gul väst. Hälsar våra tävlande välkomna och anvisar dem vart de skall parkera. Vid skiftyte ser till att skottkärror töms.

När tävlingen är slut så hjälps vi ALLA åt att få tillbaka allt på sin plats innan vi går hem.

Ännu en gång stort tack för att du kommer och gör vår tävling tillsammans!
Vi ses på Sveden.

//Sofia Alexandersson, Tävlingsledare & banbyggare i helgen.

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Besöksadress

Svedens gård
791 96 Falun

Postadress

Falu Ryttarsällskap, Box 33
791 02 Sundborn

Kontakta oss

023771162
lena.sterner@telia.com